04. Vakgebied (technologie / mechanisch)

Cognitieve vaardigheden
& diverse vaardigheden
Mechanisch begrip

Persoonlijkheid
Vermogen om in een team te werken

Algemene vaardigheden

Stressgedrag
Contraproductief
Gedrag