Strategie

De weg naar objectieve functiewaardering

Succesvolle bedrijven creëren interne en externe eerlijkheid en onderschrijven het concept van gelijke beloning. Wij evalueren uw baan met behulp van internationaal ontwikkelde functiewaarderingssystemen.

www.gradar.com

Functiewaardering vindt plaats op basis van nauwkeurig omschreven richtsnoeren en kan derhalve zonder vooroordelen worden uitgevoerd. Wij beoordelen dus de waarde van een baan en maken die vergelijkbaar met beoordelingssystemen zoals HAY grade, Paterson, Peromnes, Willis Towers Watson enz. Zo kunt u de exacte geldwaarde van een opdracht bepalen.

Bepaal meetbare manieren om competenties te verwerven

Een competentieprofiel integreert uw reeds opgestelde functiebeschrijving. Het competentieprofiel is een uitbreiding van de functiebeschrijving. Hier worden de kritieke taken, de verwachte cognitieve vaardigheden en de ideale persoonlijkheids- en competentiegebieden die nodig zijn om een functie ideaal in te vullen, in detail beschreven.

Dit profiel is noodzakelijk voor een succesvol aanwervingsproces en de ontwikkeling van succesvolle werknemers. Persoonlijkheid maakt een verschil.

De weg om een Spitzenkraft te worden

U wilt een werknemer bevorderen of u wilt een vacature van buitenaf invullen?

Onze evaluatiemethodologie zal u helpen om uw werknemer te ontwikkelen tot een toppresteerder of om een vacature idealiter in te vullen. Wij helpen u om uw risico aanzienlijk te verminderen.

Onze beoordelingen zijn gedetailleerd en we bekijken een persoon holistisch. Wij beoordelen cognitieve vaardigheden, persoonlijkheid, teamgedrag, leiderschapsgedrag, competentie, stressgedrag en emotionele en sociale competentie. Met onze beoordelingen zult u in staat zijn een betere en efficiëntere beslissing te nemen om uw vacature in te vullen.

Carrière keuze gemakkelijk gemaakt

Met onze meetbare instrumenten en holistische aanpak kunnen wij jongeren vanaf 16 jaar helpen bij het kiezen van een loopbaan. Wij gebruiken de nieuwste bevindingen om cognitieve vaardigheden, persoonlijkheid, interesses, zelfmotivatie en waarden te beoordelen om jongeren te helpen bij het kiezen van een loopbaan.

Na een inleidende discussie krijgen de deelnemers een link toegestuurd om de verschillende vragenlijsten in te vullen. Het resultaat wordt schriftelijk meegedeeld in een uitvoerig verslag. Er kan een afspraak worden gemaakt voor een nader gesprek.

De beoordelingsmethoden zijn momenteel gedeeltelijk alleen in het Engels beschikbaar. Een gemiddeld taalniveau is voldoende om de tests te begrijpen en te beantwoorden. In geval van twijfel kan altijd een vertaalprogramma worden geraadpleegd.

Wij gebruiken wetenschappelijke methoden om u te helpen slagen

Succesvolle bedrijven maakten gebruik van beoordelingsmethoden om hun sollicitanten te evalueren.

Voor bedrijven die concurrerend willen blijven, zal het vinden en behouden van toptalent altijd een prioriteit zijn. Onze beoordelingen en evaluaties geven ons een holistisch beeld van de competenties van sollicitanten. Vanuit psychologisch oogpunt hebben sollicitanten meer succes als zij zich kunnen identificeren met de waarden en criteria van een functie.

Matching met een functie is belangrijk voor het succes van een nieuw bedrijfslid en dus ook voor uw succes. De beoordelingen die wij gebruiken zijn geldig en betrouwbaar omdat zij aan strenge wetenschappelijke tests zijn onderworpen. Wij kunnen de beoordelingsprocedures en bekwaamheidstests wereldwijd en in vele talen aanbieden. Onze beoordelingen kunnen dus op bijna elke plaats ter wereld worden gebruikt om u te helpen bij uw besluitvorming.

Competenties creëren door het potentieel voor morgen in kaart te brengen

Analyse van een positie
Evaluatie
Bekwaamheidsprofiel
voorselectie
potentiële detectie
selectie
potentiële beoordeling
ontwikkeling
Optimalisatie van potentieel
Creëer meetbare waarden
Cliënt identificeert potentiële
Competenties creëren

Meetbare processen en procedures op het gebied van selectie en

1 Maak het competentieprofiel aan:

Een competentieprofiel omvat de functiebeschrijving, de belangrijke taken, de verwachte cognitieve vaardigheden, de ideale persoonlijkheid en de competentiegebieden die nodig zijn om een ideale werknemer voor een baan te vinden. Dit profiel is noodzakelijk voor elk succesvol aanwervingsproces. U kunt er een bij ons bestellen. Wij geven u graag advies.

2 Functiewaardering:

Wij evalueren functies met behulp van internationaal ontwikkelde functiewaarderingssystemen.

www.gradar.com

Functiewaardering vindt plaats op basis van nauwkeurig omschreven richtsnoeren en kan derhalve zonder vooroordelen worden uitgevoerd. Wij beoordelen dus de waarde van een baan en maken die vergelijkbaar met beoordelingssystemen zoals HAY grade, Paterson, Peromnes, Willis Towers Watson enz. Zo kunt u de exacte geldwaarde van een opdracht bepalen. Wij geven u graag advies.

3 Beoordelingsmethoden

U wilt een werknemer bevorderen of u wilt een vacature van buitenaf invullen? De beoordelingsmethode of het rapport zal u helpen om uw risico aanzienlijk te verminderen. Onze beoordelingen zijn gedetailleerd en we kijken naar de persoon in zijn geheel. Wij beoordelen cognitieve vaardigheden, persoonlijkheid, teamgedrag, leiderschapsgedrag, competentie, stressgedrag en emotionele en sociale competentie. Met de beoordeling zult u in staat zijn een beter en doeltreffender besluit te nemen om uw vacature in te vullen. Vraag om een monster. Wij geven u graag advies.