Titel gkjfhgjkhlsa

Übersetzung

Iemand kan de beroepskeuze op verschillende manieren benaderen. In dit artikel zullen we ons richten op een logisch proces van loopbaanmanagement. Volgens Greenhaus en Callanan (1994) wordt een loopbaan gedefinieerd als een “patroon van werkgerelateerde ervaringen die de loop van iemands leven beslaan”. Loopbaanmanagement verwijst naar een objectieve gebeurtenis zoals posities, functies en functietaken en een subjectieve interpretatie van de ervaring van een persoon. Het subjectieve element omvat gevoelens, aspiraties, behoeften en waarden. Bij het kiezen van een loopbaan moet dus met al deze aspecten rekening worden gehouden. Een keuze wordt beïnvloed door rationele feiten zoals cijfers op school, leer- en concentratievermogen, logisch redeneren en cognitieve capaciteiten en emotionele factoren zoals motivatie, behoeften, interesses en voorkeuren.

Iemand die een beroepskeuze moet maken, moet een continu proces doorlopen dat er als volgt uitziet (Greenhaus e.a. (1994)):

  1. Informatie verzamelen over zichzelf en de wereld van het werk
  2. Ontwikkel een accuraat beeld van iemands interesses, waarden, banen, levensstijl, talenten en cognitieve capaciteiten
  3. Ontwikkel realistische carrièredoelen op basis van de bovenstaande informatie
  4. Een strategie ontwikkelen en uitvoeren om deze doelen te bereiken
  5. Verkrijg feedback over de effectiviteit van de strategie

Een loopbaanbeoordelingsproces maakt gebruik van wetenschappelijke methoden om de waarden, interesses, motiveringen en talenten van een persoon te bepalen. Dit proces vormt een belangrijke stap in het verkrijgen van inzicht in zichzelf. Dit inzicht helpt een persoon logisch te begrijpen welke mogelijke loopbanen zouden kunnen passen bij iemands objectieve en subjectieve elementen die de loopbaankeuze beïnvloeden.

Antwoorden op deze vragen dragen bij tot een beter begrip van de voorkeuren van iemands potentiële werkomgeving. Daarnaast moet men informatie verzamelen over specifieke beroepen, banen, organisaties en bedrijfstakken. Schoolverlaters zouden een lijst moeten maken van alle beroepen waarover zij meer willen weten en prioriteit moeten geven aan de beroepen die voor hen het meest in het oog springen. In dit proces zou men informatie over loopbanen kunnen verzamelen door meer over bedrijfstakken te leren, jaarverslagen van bedrijven te lezen, te netwerken met familie en vrienden die in verschillende bedrijven werken, referentiemateriaal te bestuderen waarin banen en beroepen worden beschreven, en advies te vragen aan loopbaanadviseurs.

Opties verbreden iemands perspectief en leiden tot betere besluitvorming.

Samengevat vergroot het proces iemands inzicht in wie we zijn. Het maakt het gemakkelijker om te begrijpen wat iemands sterke en zwakke punten zijn en hoe die kunnen worden afgestemd op een loopbaan die iemands talenten, interesses, waarden en ambities ondersteunt. Het maken van een carrièrekeuze is een van de meest ingrijpende beslissingen die iemand in zijn leven moet nemen, dus hoe meer moeite iemand in dit proces steekt, hoe groter de kans dat de persoon tevreden is met zijn keuze. Een assessment proces kan optimaal helpen als het rekening houdt met alle aspecten zoals talenten, waarden, interesses, motivatie, en persoonlijkheid. Een holistische benadering en gedetailleerde informatieverzameling zullen leiden tot een succesvolle carrièrekeuze.

https://www.careeraddict.com/5-benefits-of-career-counselling

https://www.nasp.com/blog/5-main-benefits-of-career-counselling

Greenhaus, J.H and Callanan, G.A., (1994). Career Management. (2nd Ed). Dryden Press, Harcourt Brace College

Maree, J.E and Taylor, N. (2016). Development of the Maree Career Matrix: A new interest inventory, South African Journal of Psychology 46 (4). DOI: 10.1177/0081246316641558

Super, D.E., and M.J. Bohn Jr. Occupational Psychology. Belmont, CA: Wadsworth, 1970

Als u dit artikel interessant vond en meer informatie over dit onderwerp wenst, kunt u ons een e-mail sturen op:brandbox@iop.com.na