Hallo vandag is dit mooi

hallo susanne weer is goed vandag – hallllllllllllo – hallloooo

Iemand kan de beroepskeuze op verschillende manieren benaderen. In dit artikel zullen we ons richten op een logisch proces van loopbaanmanagement. Volgens Greenhaus en Callanan (1994) wordt een loopbaan gedefinieerd als een “patroon van werkgerelateerde ervaringen die de loop van iemands leven beslaan”. Loopbaanmanagement verwijst naar een objectieve gebeurtenis zoals posities, functies en functietaken en een subjectieve interpretatie van de ervaring van een persoon. Het subjectieve element omvat gevoelens, aspiraties, behoeften en waarden. Bij het kiezen van een loopbaan moet dus met al deze aspecten rekening worden gehouden. Een keuze wordt beïnvloed door rationele feiten zoals cijfers op school, leer- en concentratievermogen, logisch redeneren en cognitieve capaciteiten en emotionele factoren zoals motivatie, behoeften, interesses en voorkeuren.

Iemand die een beroepskeuze moet maken, moet een continu proces doorlopen dat er als volgt uitziet (Greenhaus e.a. (1994)):

 1. Informatie verzamelen over zichzelf en de wereld van het werk
 2. Ontwikkel een accuraat beeld van iemands interesses, waarden, banen, levensstijl, talenten en cognitieve capaciteiten
 3. Ontwikkel realistische carrièredoelen op basis van de bovenstaande informatie
 4. Een strategie ontwikkelen en uitvoeren om deze doelen te bereiken
 5. Verkrijg feedback over de effectiviteit van de strategie

Verzamel informatie over mijzelf:

Om informatie over zichzelf te verzamelen, moet men aan zelfonderzoek doen. Om een loopbaanidentiteit te ontwikkelen of zinvolle doelen te stellen, moet men zichzelf begrijpen. Velen hebben hobby’s die ze als hoofdtaak willen uitvoeren, anderen willen die als hobby behouden, weer anderen hebben ambities die hun capaciteiten en talenten te boven gaan. Het is essentieel om aan zelfonderzoek te doen en je waarden, interesses, talenten en levensstijl te onderzoeken.

Waarden zijn abstracte resultaten die een persoon wil bereiken (Super en Bohn, 1970), zoals altruïstisch of creatief zijn. (Een lijst van waarden staat hieronder). Interesses daarentegen verwijzen naar de voorkeur en afkeer van een persoon voor activiteiten. Een cluster van interesses werd gedefinieerd door Holland Interest Types (1985) of door Maree un the Career Matrix (2016). Talenten zijn de aanleg, cognitieve vermogens en vaardigheden die iemand bezit. Deze spelen een grote rol bij het maken van een loopbaankeuze.

Een zelfonderzoeksproces houdt in dat men zichzelf de volgende vragen stelt:

 1. Wat zijn mijn belangrijke waarden?
 2. Welke activiteiten vind ik leuk?
 3. Wat zijn mijn talenten en bekwaamheden?
 4. Wat zijn mijn interesses?
 5. Wat wil ik graag bereiken in mijn leven?
 6. Welk evenwicht heb ik nodig om gezond te zijn?

Voorbeelden Werk Waarden

Altruïsme
Esthetiek
Creativiteit
Intellectuele stimulering
Onafhankelijkheid
Prestatie
Prestige
Economisch voordeel

Voorbeelden Interesses

Realistisch (mechanisch, natuur)
Onderzoekend (wetenschap, wiskunde, medisch)
Artistiek (kunst, muziek)
Sociaal (onderwijs, psychologie)
Ondernemend (verkoop, merchandising)
Conventioneel (kantoorpraktijk)

Voorbeelden Talenten

Intelligentie
Behendigheid
Verbaal redeneervermogen
Logisch denken
Precisie in bewegingen
Snelheid van reageren
Perceptueel vermogen
Mechanisch redeneren

Een loopbaanbeoordelingsproces maakt gebruik van wetenschappelijke methoden om de waarden, interesses, motiveringen en talenten van een persoon te bepalen. Dit proces vormt een belangrijke stap in het verkrijgen van inzicht in zichzelf. Dit inzicht helpt een persoon logisch te begrijpen welke mogelijke loopbanen zouden kunnen passen bij iemands objectieve en subjectieve elementen die de loopbaankeuze beïnvloeden.

Verzamel informatie over de wereld van het werk

Zelfverkenning is een essentieel ingrediënt bij het maken van een loopbaankeuze, net als omgevingsverkenning en de verkenning van de wereld van het werk.

Een effectieve zelfevaluatie houdt ook in dat men zich bewust wordt van het soort werkervaringen dat persoonlijk zinvol en interessant kan zijn. Men moet een voorkeurswerkomgeving beoordelen. In dit proces moet men analyseren welk type werkomgeving verenigbaar is met zijn talenten, interesses en waarden.

Belangrijke vragen die men moet beantwoorden zijn:

 1. Wat voor soort taken zijn interessant voor mij?
 2. Welke talenten wil ik in mijn werk gebruiken?
 3. Hoeveel vrijheid en zelfstandigheid wil ik?
 4. Aan welk soort werkrelaties geef ik de voorkeur?
 5. Welk type fysieke werksetting is belangrijk voor mij?
 6. Wat is de rol van geld en zekerheid in mijn leven?
 7. Hoe belangrijk is werk in mijn leven? Hoeveel delen van mijn leven moet het in beslag nemen?

Antwoorden op deze vragen dragen bij tot een beter begrip van de voorkeuren van iemands potentiële werkomgeving. Daarnaast moet men informatie verzamelen over specifieke beroepen, banen, organisaties en bedrijfstakken. Schoolverlaters zouden een lijst moeten maken van alle beroepen waarover zij meer willen weten en prioriteit moeten geven aan de beroepen die voor hen het meest in het oog springen. In dit proces zou men informatie over loopbanen kunnen verzamelen door meer over bedrijfstakken te leren, jaarverslagen van bedrijven te lezen, te netwerken met familie en vrienden die in verschillende bedrijven werken, referentiemateriaal te bestuderen waarin banen en beroepen worden beschreven, en advies te vragen aan loopbaanadviseurs.

Opties verbreden iemands perspectief en leiden tot betere besluitvorming.

Samengevat vergroot het proces iemands inzicht in wie we zijn. Het maakt het gemakkelijker om te begrijpen wat iemands sterke en zwakke punten zijn en hoe die kunnen worden afgestemd op een loopbaan die iemands talenten, interesses, waarden en ambities ondersteunt. Het maken van een carrièrekeuze is een van de meest ingrijpende beslissingen die iemand in zijn leven moet nemen, dus hoe meer moeite iemand in dit proces steekt, hoe groter de kans dat de persoon tevreden is met zijn keuze. Een assessment proces kan optimaal helpen als het rekening houdt met alle aspecten zoals talenten, waarden, interesses, motivatie, en persoonlijkheid. Een holistische benadering en gedetailleerde informatieverzameling zullen leiden tot een succesvolle carrièrekeuze.

https://www.careeraddict.com/5-benefits-of-career-counselling

https://www.nasp.com/blog/5-main-benefits-of-career-counselling

Greenhaus, J.H and Callanan, G.A., (1994). Career Management. (2nd Ed). Dryden Press, Harcourt Brace College

Maree, J.E and Taylor, N. (2016). Development of the Maree Career Matrix: A new interest inventory, South African Journal of Psychology 46 (4). DOI: 10.1177/0081246316641558

Super, D.E., and M.J. Bohn Jr. Occupational Psychology. Belmont, CA: Wadsworth, 1970

Als u dit artikel interessant vond en meer informatie over dit onderwerp wenst, kunt u ons een e-mail sturen op:brandbox@iop.com.na