De kracht van emotionele intelligentie: De sleutel tot succes op de moderne werkplek

Hoe we met onze emoties omgaan is belangrijk, zowel thuis als op het werk. Vooral sterke emoties zoals boosheid kunnen bepalen hoe we met anderen omgaan. Vaak is boosheid verbonden met diepere gevoelens zoals verdriet. Maar als je deze diepere emoties niet begrijpt, kan het moeilijk zijn om er op een positieve manier mee om te gaan. Dit is waar emotionele intelligentie (EI) om de hoek komt kijken.

Emotionele intelligentie (EI), vaak beschouwd als het vermogen om emoties bij jezelf en anderen waar te nemen, te begrijpen en te beheersen, speelt een steeds grotere rol in de moderne samenleving en breidt haar invloed aanzienlijk uit naar de werkplek. Onze emotionele reacties en hoe we daarmee omgaan, in het bijzonder intense emoties zoals boosheid of verdriet, bepalen in grote mate onze interacties, beslissingen en relaties. Dit cruciale aspect van emotioneel inzicht is waar emotionele intelligentie om de hoek komt kijken en een kader biedt om deze emoties te begrijpen en er effectief mee om te gaan.

Emotionele intelligentie helpt ons om te gaan met uitdagingen, goed te werken in teams, relaties op te bouwen en onze collega’s te begrijpen en te ondersteunen. In de voortdurend veranderende werkwereld van vandaag, vooral na de pandemie, is emotionele intelligentie cruciaal voor het succes van elk team of elke organisatie. De vele voordelen en positieve effecten maken het echt belangrijk op de werkplek.

Emotionele intelligentie begrijpen

Het concept van emotionele intelligentie, in 1990 bedacht door Peter Salovey en John D. Mayer, omvat een veelzijdige set vaardigheden die bestaat uit het herkennen van iemands emoties, ze gebruiken om helder te denken en ze leren reguleren voor persoonlijke groei (Suleman et al., 2020). In wezen gaat het om het identificeren, beheersen en kanaliseren van emotionele reacties om effectieve communicatie, optimale besluitvorming en harmonieuze samenwerking met anderen te vergemakkelijken (Stone et al., 1998).

Op het werk stelt emotionele intelligentie mensen in staat om uitdagingen het hoofd te bieden, zich effectief in te zetten binnen teams, relaties te onderhouden en empathie te tonen voor hun collega’s. Nu onze werkomgevingen zich blijven ontwikkelen, vooral na de pandemie, is het belang van emotionele intelligentie toegenomen en komt het naar voren als een steunpilaar voor de triomf van zowel teams als organisaties. De veelzijdige voordelen en positieve effecten die het met zich meebrengt, hebben emotionele intelligentie verheven tot een fundamenteel goed binnen hedendaagse werkomgevingen.

Voordelen van emotionele intelligentie op de werkplek

 1. Verbeterd teamwerk: Emotionele intelligentie verbetert het teamwerk binnen een organisatie aanzienlijk. Mensen met een hoog niveau van EI zijn waardevolle teamleden, die beschikken over superieure communicatievaardigheden, openstaan voor de perspectieven van anderen, conflicten goed kunnen oplossen en minder geneigd zijn om projecten te domineren (Fisic, n.d.). Dit bevordert een omgeving waarin wordt samengewerkt en uitdagingen effectiever worden aangegaan.
 2. Effectief leiderschap: Werknemers met een verhoogde emotionele intelligentie hebben het potentieel om effectievere leiders te zijn. Hun vermogen om actief te luisteren, empathie te tonen, geduld te oefenen en een positieve instelling te behouden, verbetert hun leiderschapscapaciteiten (Jha, 2023). Zulke emotioneel intelligente leiders begrijpen de behoeften van hun team volledig en cultiveren stevige relaties, waardoor ze betrokkenheid, loyaliteit en een hogere productiviteit stimuleren.
 3. Verhoogde werktevredenheid: Emotionele intelligentie draagt aanzienlijk bij tot werktevredenheid. Door emoties te begrijpen en er effectief mee om te gaan, creëren werknemers een positievere werkomgeving, waardoor een gevoel van tevredenheid en voldoening in hun functie ontstaat (Suleman et al., 2020).
 4. Stressvermindering: Een van de opmerkelijke voordelen van emotionele intelligentie is stressvermindering. Individuen met een hoge EI zijn bedreven in het beheersen van stress door hun emoties en reacties te reguleren, en bevorderen zo een gezondere en minder stressvolle werkomgeving.
 5. Cultiveren van een sterke bedrijfscultuur: De infusie van emotionele intelligentie binnen een organisatiecultuur leidt tot een robuustere en positievere werkomgeving. Werknemers met een hogere EI kunnen sterkere relaties aangaan, strategische doelen stellen, gecoördineerde inspanningen aanmoedigen en conflicten constructief beheren. Dit draagt bij aan een samenhangende en positieve bedrijfscultuur (Speaker Agency, 2023).

Praktische strategieën voor het verbeteren van emotionele intelligentie op de werkplek

Het verbeteren van emotionele intelligentie is een reis die bewuste inspanning en toewijding vereist. Hier volgen enkele praktische tips om EI op de werkplek te verbeteren (Experience, 2023; NorthWest Executive Education, 2023):

 1. Zelfbewustzijn: Begin met meer bewust te zijn van je eigen emoties. . Let op hoe je je voelt in verschillende situaties en begrijp de triggers die specifieke emoties oproepen
 2. Zelfregulatie: Werk aan het effectief managen van je emoties. Oefen technieken zoals diep ademhalen of mindfulness om kalm te blijven tijdens uitdagende situaties
 3. Empathie: Doe een bewuste poging om de gevoelens en perspectieven van uw collega’s te begrijpen en u erin te verplaatsen. Luister actief en houd rekening met hun emoties tijdens de interactie.
 4. Sociale vaardigheden: Verbeter uw vermogen om te communiceren, samen te werken en relaties op te bouwen met anderen. Werk aan je communicatievaardigheden, conflictoplossing en teamsamenwerking.
 5. Emotioneel bewustzijn van anderen: Observeer en herken de emoties van je collega’s. Begrijp hun reacties en reacties om je communicatie en interacties daarop af te stemmen.
 6. Emotioneel reactiemanagement oefenen: Leer om te reageren, niet om te reageren. Neem even de tijd voordat u reageert in uitdagende situaties. Kies je woorden en acties zorgvuldig op basis van de emotionele context.
 7. Feedback vragen: Vraag feedback van collega’s over je emotionele reacties en communicatie. Gebruik deze feedback constructief om je emotionele intelligentie te verfijnen
 8. Professionele ontwikkeling: Overweeg het bijwonen van workshops of trainingen gericht op emotionele intelligentie. Deze kunnen waardevolle inzichten en praktische strategieën bieden om je EI te verbeteren.

Conclusie: emotionele intelligentie is niet langer alleen een wenselijke persoonlijke eigenschap; het is een cruciale factor in het bereiken van succes in de dynamische en onderling verbonden professionele wereld van vandaag. Organisaties en individuen zouden prioriteit moeten geven aan de ontwikkeling van emotionele intelligentie als middel om teamwerk, leiderschap, werktevredenheid en de algehele werkcultuur te verbeteren. Door bewuste inspanning, zelfreflectie en praktische strategieën kunnen mensen de kracht van emotionele intelligentie benutten en een harmonieuzere en productievere werkomgeving creëren.

geschreven door Wilmari Horn voor Brandbox

Referenzen / References 

Chipana-Castillo, C., Miranda-Roca, G.-J., & Vicente-Ramos, W. (2021). Effectiveness of psychometric tests for the selection of personnel in jobs in the retail sector. Management Science Letters, 1583–1590. https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.12.014

Meyer, C. (2023, September 1). Psychometric testing in recruitment – A complete guide. Thomas International. https://www.thomas.co/resources/type/hr-blog/psychometric-testing-recruitment-complete-guide

Newsome, P. (2023, July 31). Benefits and types of psychometric tests in recruitment. 4 Corner Resources. https://www.4cornerresources.com/blog/psychometric-tests-in-recruitment/

Pascale, D., Asselin, S., & Paré, F. (2013). Sélectionner les candidats au moyen de tests psychométriques: Qu’enseignent la doctrine et la jurisprudence québécoises?. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 54(4), 269.

PMaps. (2023, April 14). Complete guide to psychometric tests. LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/complete-guide-psychometric-tests-pmaps/

Psychometric tests in recruitment simply talented. Simply Talented. (2023, April 13). https://wearesimplytalented.com/psychometric-tests-in-recruitment/

Why Psychometric Testing In Recruiting Is Getting More Important. Neuroworx. (2023, May 10). https://www.neuroworx.io/magazine/why-psychometric-testing-in-recruiting-is-getting-more-important/

Als u dit artikel interessant vond en meer informatie over dit onderwerp wenst, kunt u ons een e-mail sturen op:brandbox@iop.com.na